Gå til hovedindholdet
Dsc09773

Velkommen til
Fisketegn.dk

 

Nye priser fra 1. august 2023

 • Prisen for lystfiskertegn for 12 måneder - 214 kr.
 • Prisen for lystfiskertegn for 1 uge - 150 kr.
 • Prisen for lystfiskertegn for 1 dag - 46 kr.
 • Prisen for fritidsfiskertegn - 347 kr.

Hvis du har spørgsmål om fisketegn, er du velkommen til at kontakte os på fisketegn@fiskeristyrelsen.dk eller tlf. 72 18 56 00 alle hverdage mellem kl. 10:00 og 14:00.

 

Lystfiskertegn

Fisker du med stang, er du lystfisker og skal have et lystfiskertegn. (undtaget personer under 18 år og folkepensionister).

Køb lystfiskertegn

Fritids­fiskertegn

Fisker du med garn, ruser eller lignende redskaber, så er du fritidsfisker - og skal have et fritidsfiskertegn.

Køb fritidsfiskertegn

Forny dit fisketegn

Har du tidligere købt et fisketegn som skal fornyes? Det kan du gøre her.

Forny fisketegn
Dsc 1723

Lystfiskertegnet er lovpligtigt, med mindre du er:

 • Personer under 18
 • Folkepensionister
 • Fisker med garn, ruser eller lignende, så er du fritidsfisker og skal have et fritidsfiskertegn.
Køb lystfiskertegn

Hvilket fisketegn? Lystfisker eller fritidsfisker?

Der er 2 typer fisketegn - Lystfiskertegn og Fritidsfiskertegn

Lystfisker

Hvis du fisker med lette håndredskaber, skal du have lystfiskertegn. Håndredskaber er fx fiskestang, pilk og harpun - redskaber som du fisker aktivt med.
Hvem skal ikke have lystfiskertegn?

 • Personer under 18 år
 • Personer der har opnået ret til folkepension
 • Fritidsfiskere som har et gyldigt fritidsfiskertegn
 • Ejeren og resten af husstanden af den grund, der ligger nærmest ved det ferskvand, der bliver fisket i.
 • Lystfiskere der fisker i "put and take" søer (ørredssøer).

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Fritidsfisker

Hvis du fisker med redskaber som fx garn, ruser og kroge, skal du have fritidsfiskertegn. Redskaberne fisker passivt, uden at du behøver at være til stede.

For at være fritidsfisker skal du:

 • Være fyldt 12 år (der er ingen øvre aldersgrænse)
 • Have fast bopæl i Danmark, medmindre du kommer fra et EU-land, Island eller Norge og har en nærmere tilknytning til Danmark, for eksempel på grund af arbejde her i landet.

Du skal have fritidsfiskertegn, selvom du har opnået ret til folkepension.

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har samme adresse.

Betal kontrolafgift

Har du modtaget en kontrolafgift skal du betale kontrolafgiften før du må fiske igen.

Betal kontrolafgift

Fisketegnet er lig med fiskepleje

Fisketegnsmidlerne anvendes under Fiskeplejen, der har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene.

Se handlingsplan

Ofte
stillede
spørgsmål

Der er 2 typer fisketegn - Lystfiskertegn og Fritidsfiskertegn

Lystfisker

Hvis du fisker med lette håndredskaber, skal du have lystfiskertegn. Håndredskaber er fx fiskestang, pilk og harpun - redskaber som du fisker aktivt med.

Hvem skal ikke have lystfiskertegn?

 • Personer under 18 år
 • Personer der har opnået ret til folkepension
 • Fritidsfiskere som har et gyldigt fritidsfiskertegn
 • Ejeren og resten af husstanden af den grund, der ligger nærmest ved det ferskvand, der bliver fisket i.
 • Lystfiskere der fisker i "put and take" søer (ørredssøer).

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Fritidsfisker

Hvis du fisker med redskaber som fx garn, ruser og kroge, skal du have fritidsfiskertegn. Redskaberne fisker passivt, uden at du behøver at være til stede.

For at være fritidsfisker skal du:

 • Være fyldt 12 år (der er ingen øvre aldersgrænse)
 • Have fast bopæl i Danmark, medmindre du kommer fra et EU-land, Island eller Norge og har en nærmere tilknytning til Danmark, for eksempel på grund af arbejde her i landet.

Du skal have fritidsfiskertegn, selvom du har opnået ret til folkepension.

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har samme adresse.

Mere information

 • I saltvand på dansk fiskeriterritorium
 • Naturlige ferske vande - med ejerens tilladelse. Hvis du fisker med redskaber, skal redskaberne mærkes med navn, adresse og matrikelnummer for den ejendom som har fiskeretten.
 • Kanaler, grøfter og lignende, som er skabt af mennesker, men som er en del af naturlige vandløb.

Vær opmærksom på, at der er mange steder, hvor du ikke må fiske. Det kan være på grund af fredningsbælter, regler om afstand eller der er en lokal lyst- eller sportsfiskerforening/klub som har fiskeretten. Og der er områder, hvor fiskeri helt er forbudt.

Mere information:

Lystfiskertegn til fiskeri med lette håndredskaber som fx stang:

 • 1 år  - 214 kr. Gælder 1 år fra og med betalingsdagen
 • 1 uge - 150 kr. Skriv hvilken periode på kortet
 • 1 dag - 46 kr. Skriv hvilken dag på kortet

Du kan for dag- og ugekort vælge en anden gyldighedsdag- eller periode end den dag hvor du betaler. Denne dag, eller for ugekort periodestart, kan maksimalt være 30 dage efter betalingsdagen. Du skal skrive den valgte dag eller periode på tegnet, inden du starter fiskeriet.
Årskort gælder fra betalingsdagen, eller 1 år i forlængelse af lystfisketegnets nuværende gyldighedsperiode.

Fritidsfiskertegn til fiskeri med redskaber som fx garn, ruser og kroge koster 300 kr. for 1 år fra betalingsdagen, eller 1 år i forlængelse af fritidsfiskertegnets nuværende gyldighedsperiode. Du kan også bruge fritidsfiskertegnet som lystfiskertegn.

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene. Midlerne er på den måde til gavn for fiskene, og det giver bedre muligheder for et godt fiskeri for lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere.

Indtægterne er på ca. 30 millioner kr. om året. De bliver administreret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeristyrelsen, i tæt samarbejde med Danmarks Fiskeriundersøgelser og fiskeriets organisationer.

Mere information:

Fisketegn.dk

Det nemmeste og billigste er at købe dit fisketegn her på www.fisketegn.dk

Mere information:

Oplysningerne fra dit betalingskort bliver kontrolleret. Derefter sender vi en kvittering for det gennemførte køb, til den mail adresse som eventuelt er angivet sammen med de øvrige brugeroplysninger. Det sker straks efter købet.

Hvis der er fejl, og købet derfor ikke kan gennemføres, vil du straks få besked om fejlen. Du vil også blive vejledt om, hvordan du kan rette fejlen.

På fisketegnet står det fiskerinummer, som du skal have med, når du fisker, sammen med legitimation. Når du har nummeret, kan du tage på fisketur.

Hvis du bliver kontrolleret, skal du blot oplyse dit fiskerinummer og vise legitimation. Hvis du har oplyst dit CPR-nummer, da du købte tegnet, kan du oplyse dette i stedet for fiskerinummeret.

Beløbet bliver normalt trukket på din konto på arbejdsdagen, efter at du har betalt.

Når man har købt et års-fisketegn kan man efterfølgende benytte fisketegnsnummeret som brugernavn og det selvvalgte kodeord, hvis man vil logge på fisketegnssiden.

Man ændrer kodeordet ved at vælge "skift kodeord" i sidebaren. Kodeordet er ændret, når der er trykket på opdater.

Hvis dit fisketegn er udløbet, kan du beholde dit fiskerinummer ved at forny lystfiskertegnet eller fritidsfiskertegnet. Du kan også forlænge det, inden det udløber.

TRIN 1 Klik på "log ind" i menulinjen
TRIN 2 Indtast dit fiskerinummer eller log ind med NemID/MitID
TRIN 3 Indtast dit selvvalgte kodeord
TRIN 4 Du får vist en status for dine oplysninger (adresse, sidste betaling, mv.)

Du kan nu forlænge dit fisketegn. Hvis det ikke er udløbet, og det er et årskort, kan du forlænge det direkte efter udløbsdatoen. Du kan for dag- og ugetegn også vælge en anden dato, som ikke er senere end 30 dage efter den dag, hvor du køber dit fisketegn.

Du kan forny dit fisketegn, selv om det er udløbet. Det kan du gøre i op til 5 år efter det er udløbet. Hvis du fornyr tegnet, behøver du ikke at skifte fiskerinummer.

Når du køber fisketegn på fisketegn.dk, registrerer vi disse oplysninger:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresseoplysninger
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer - hvis du har oplyst det

Som offentlig myndighed kan Fiskeristyrelsen videregive dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, der foreligger en lovhjemmel til dette eller dit samtykke hertil.

Dine oplysninger kan i nogle tilfælde ligeledes blive videregivet til vores eksterne databehandlere. Dette gælder alene databehandlere, der varetager behandling af dine oplysninger på vores vegne og efter vores instrukser. I særlige tilfælde kan vi udlevere dine oplysninger til forskningsinstitutioner mv. til forsknings- og statistiske formål.

Vi behandler til enhver tid dine personoplysninger i overensstemmelse med principperne i databeskyttelsesreglerne. Læs mere om dette i vores databeskyttelsespolitik

Du kan bruge disse betalingskort, når du køber fisketegn:

 • Dankort
 • VISA/Dankort
 • VISA
 • VISA Electron
 • Eurocard
 • Mastercard
 • JCB
 • Mobile Pay
 • PayPal
 • Maestro

Er dit fisketegn udløbet?